Novas destacadas ver +

Falsificación do visado colexial: delito de falsedade de documento oficial

O Consello Xeral danos traslado dun comunicado, mediante o que infórmase que se coñeceu recentemente unha nova sentenza que condena a un arquitecto técnico como autor dun delito de falsedade en documento oficial, previsto no art. 392, en relación co 390.2º e 3º do Código Penal, ás seguintes penas:

 • 12 meses de prisión coas penas accesorias de inhabilitación para o exercicio da súa profesión como arquitecto técnico e de inhabilitación para o exercicio de sufraxio pasivo polo tempo da condena.
 • 6 meses de multa cunha cuota diaria de 6 euros, que ascende a un total de 1.080 euros, e arresto sustitutorio en caso de impago.
 • Costas do proceso.
 • Os feitos probados que se reflicten na sentenza indican que o citado técnico asinou o Certificado final da dirección dunha determinada obra, “pero non o remitiu ao Colexio Oficial de Aparelladores e Arquitectos Técnicos, como é preceptivo, senón que extraeu dous selos do COAAT doutros documentos e os introduxo no certificado, simulando dese xeito que fora debidamente visado. Esa misma operación realizouna no certificado de liquidación económica de fin de obra. Posteriormente remitiu o certificado á arquitecta quen, descoñecendo o anterior, presentouno” ante a Administración correspondente.

Ler máis (necesitas estar rexistrado)

16/07/18

Liquidación do orzamento correspondente ao mes de xuño de 2018

Xa tes a túa disposición a liquidación provisional do Orzamento do COAATIEAC correspondente ao mes de maio de 2018.

Ler máis

16/07/18

Circular 1807

Ya está disponible la nueva Circular 1807, con el siguiente contenido desarrollado:

1.-Horario colegial en verano y Semana Grande

2.-Fotografías de la celebración del San Juan Ortega 2018

3.-Cuestionarios COAATIEAC

4.-Normativa

5.-Documentos Reconocidos - Certificación Energética

6.-Proyecto de modificación del R.D. 314/2006 del CTE

7.-CGATE: Declaración de Davos 2018

8.-Hoja Informativa Técnica (HIT) 4/18 del CGATE

9.- CGATE: Apertura de perfil en la red social LinkedIn

10.-Firma del Convenio: El acoso en el entorno laboral

11.-Documentación adjunta

 • Información fiscal: julio 2018.
 • Artículos de interés.
 • Buenas prácticas ambientales.

Ler máis

11/07/18

Horario colexial en verán e Semana Grande

Infórmase que, con motivo da celebración da Semana Grande, o horario de atención das nosas oficinas será de 9,00 a 13,00 horas, os días:

 • Do 6 ao 10 de agosto, ambos días incluidos na Coruña.
 • Do 6 ao 10 de agosto, ambos días incluidos en Ferrol.
 • Do 23 ao 27 de julio, ambos días incluidos en Santiago de Compostela.

Así mesmo, tamén infórmase que, por motivos organizativos, o horario de atención ao público na oficina colexial de Ferrol do 9 de xullo ao 9 de agosto, será de 9,30 a 14,30 h.

O resto de días o horario de atención ao público durante os meses de verán (ata setembro incluido) será de 8,30 a 14,30 horas, nas tres oficinas colexiais.

Ler máis

10/07/18

Fotografías dá celebración do San Xoán Ortega 2018

O pasado 8 de xuño, os Aparelladores, Arquitectos Técnicos e Enxeñeiros de Edificación colexiados neste COAATIEAC, conmemoraron a festividade do noso patrón San Xoán de Ortega.

Ler máis (necesitas estar rexistrado)

13/06/18

Últimas novas ver +

Atención: intento de fraude

A continuación dase traslado da información facilitada por Unión Profesional de Galicia, en relación a un fraude que detectou:

".......diversos colexiados que figuran na edición de Peritos Xudiciais están recibindo unha chamada telefónica do número 722 442 400, solicitando unha contribución económica para unha inserción na revista da Guardia Civil. Postos en contacto coa Guardia Civil, indicáronlles que non fagan caso da devandita solicitude pois trátase dun fraude".

Ler máis

18/07/18

Nota Informativa: Directiva relativa ao test de proporcionalidade antes de adoptar novas regulacións de profesións

Descarga no documento adxunto Nota Informativa, elaborada pola Asesoría Xurídica do CGATE, pola que se analiza o contido da Directiva (UE) 2018/958 do Parlamento Europeo e do Consello, de 28 de xuño de 2018, relativa ao test de proporcionalidade antes de adoptar novas regulacións de profesións, que foi publicada no Diario Oficial da Unión Europea e á que se pode acceder a través do seguinte enlace:

Ler máis (necesitas estar rexistrado)

12/07/18

Documentos Recoñecidos - Certificación Enerxética

Informámosche que se publicaron na páxina web do Ministerio para a transición ecolóxica, no apartado "Rexistro de documentos recoñecidos: Procedementos para a certificación de edificios", novos programas recoñecidos:

 • CYPETHERM HE Plus
 • EfinovaticHE – SG SAVE – Certificación enerxética con EnergyPlus
 • Procedemento de Habilitación CE3X para Certificación Enerxética de Edificios de nova construción (complemento)

 

Podes ampliar a información e descargar estos programas no seguinte enlace:

http://www.mincotur.gob.es/ENERGIA/DESARROLLO/EFICIENCIAENERGETICA/CERTIFICACIONENERGETICA/DOCUMENTOSRECONOCIDOS/Paginas/procedimientos-certificacion-proyecto-terminados.aspx

Ler máis

11/07/18

Información fiscal

Xa tes dispoñible a información fiscal actualizada a abril de 2018.

Ler máis (necesitas estar rexistrado)

10/07/18