Novas destacadas ver +

VI Seminario de Prevención en Construcción APROSAL 2019 - La Prevención de Seguridad y Salud en las obras de construcción

APROSAL, Asociación de Profesionales de Seguridad y Salud Laboral de Galicia, con la colaboración del ISSGA; del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de A Coruña y de la Escuela de Arquitectura Técnica de la UDC de A Coruña, organiza el VI Seminario de Prevención en Construcción - “La Prevención de Seguridad y Salud en las obras de construcción”, los días 15 (viernes mañana y tarde) y 16 (sábado, solo mañana) de febrero, en el Aula Magna de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de A Coruña (EUATAC), del Campus de La Zapateira de la Universidade Da Coruña.

Jornada abierta gratuita para Colegiados; Asociados de APROSAL; Profesores; Alumnos, PAS técnicos; y asociados de Constructores y Promotores.

Ler máis

22/01/19

Formación COAATIEAC

Informámosche que está aberto o prazo de inscrición para os seguintes eventos formativos organizados polo COAATIEAC:

 

Mais información sobre estos e outros eventos organizados polo COAATIEAC picando aquí.

Ler máis

18/01/19

Recibos 2018 do S.R.C. de MUSAAT e de Catalana Occidente

Os recibos do S. R. C. de MUSAAT, correspondentes ás primas para a anualidade 2019, pasarase ao cobro en seis mensualidades, en lugar de en catro como se pasaban en anos anteriores, o primeiro recibo, por problemas na recepción dos cargos, pasarase na segunda quincena de xaneiro de 2019, e os sucesivos recibos pasaranse ao cobro na primeira semana dos meses de febreiro, marzo, abril, maio e xuño de 2019.

Os recibos do S. R. C. de Catalana Occidente, correspondentes ás primas para a anualidade 2019, serán pasados a cobro en seis mensualidades, o primeiro recibo, por problemas na recepción dos cargos, pasarase na segunda quincena de xaneiro de 2019, e os sucesivos recibos pasásense ao cobro na primeira semana dos meses de febreiro, marzo, abril, maio e xuño de 2019.

Ler máis (necesitas estar rexistrado)

14/01/19

Colexiación de Oficio e Intrusismo

O pasado 16 de xullo do 2018, o Tribunal Supremo ditaba sentencia número 1216/2018 en relación coa colexiación de oficio, converténdose nun fito de gran transcendencia para a operativa e funcionamento dos Colexios Profesionais, principalmente como medida eficiente ante o posible exercicio irregular dos profesionais, e por tanto, poder cumprir coas funcións que a lei lles atribúe.

Ler máis (necesitas estar rexistrado)

28/12/18

Certificacións de Acordos das Xuntas Xerais Extraordinaria e Ordinaria de Colexiados celebradas o 19/12/2018

Xa tes á túa disposición as Certificacións de Acordos das Xuntas Xerais Extraordinaria e Ordinaria de Colexiados deste COAATIEAC, celebradas o 19 de decembro de 2018.

Ler máis (necesitas estar rexistrado)

26/12/18

Últimas novas ver +

Creada a Comisión Interministerial para a incorporación da metodoloxía BIM na contratación pública

O Consello de Ministros aprobou un Real Decreto polo que se crea a Comisión interministerial para a incorporación da metodoloxía BIM (Building Information Modeling o Modelado de Información para a Edificación) na contratación pública, coa natureza de órgano administrativo de carácter colexiado, regulando as súas funcións, composición e reglas de funcionamento.

A incorporación da metodoloxía BIM na contratación pública está sendo impulsada pola Comisión Europea, para extender os beneficios da mesma no conxunto dos países da Unión Europea. En España, previuse na disposición adicional decimoquinta da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transpoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014.

Ler máis

22/01/19

IMEDIATEE - Resultado del sorteo 2019

Segundo o informado na circular de IMEDIATEE de data 9 de xaneiro de 2019, celebrouse o Sorteo para establecer a orde de actuación do Rexistro de Mediadores IMEDIATIE.

Ler máis (necesitas estar rexistrado)

22/01/19

I Concurso de Vídeos sobre a Arquitectura: VIDArqT

O Colexio Oficial de Aparelladores e Arquitectos Técnicos de Cádiz, convoca a primeira edición do Concurso de vídeos sobre a Arquitectura Técnica VIDArqT.

O Obxectivo do concurso é fomentar o labor dos profesionais da Arquitectura Técnica a través de vídeos divulgativos producidos por colexiados e estudantes, que faciliten o cumprimento do seu labor e/ou comunicar aos cidadáns a importancia da súa participación na edificación.

Poden presentar unha candidatura os colexiados que estean de alta en calquera Colexio Oficial de Aparelladores e Arquitectos Técnicos/Enxeñeiros de Edificación de España e os estudantes de títulos universitarios oficiais de Grao que habiliten para o exercicio da profesión de Arquitecto Técnico.

Ler máis

21/01/19

Nace o proxecto ATE para potenciar a Arquitectura Técnica e os seus estudos

Premaat puxo en marcha o proxecto ‘ATE, Arquitectura Técnica e Edificación’, unha iniciativa que nace coa intención de transmitir a excelencia do profesional da arquitectura técnica, para poder incrementar o número de matriculacións nos diferentes graos universitarios.

Ler máis (necesitas estar rexistrado)

17/01/19